Zasady zaopatrzenia w sprzęt stomijny pacjentów z nowo wyłonioną stomią obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.

Sprzęt stomijny jest refundowany na zasadach określonych przez Ministerstwo Zdrowia w ramach miesięcznego limitu kwotowego zależnego od rodzaju stomii.

Płytki i worki stomijne odbiera się na podstawie zlecenia z kodem W.01.01

Kosmetyki stomijne odbiera się na podstawie zlecenia z kodem W.02.01

KOD

RODZAJ ZAOPATRZENIA

LIMIT/M-C

ODPŁATNOŚĆ PACJENTA

W.01.01

ILEOSTOMIA

450 ZŁ

0%

W.01.01

KOLOSTOMIA

450 ZŁ

0%

W.01.01

UROSTOMIA

530 ZŁ

0%

W.01.01

INNA PRZETOKA

450 ZŁ

0%

W.02.01

KOSMETYKI STOMIJNE

120 ZŁ

10% DZIECI

20% DOROŚLI

Pierwsze Zlecenie na sprzęt stomijny przysługuje tylko od razu od razu po operacji wyłonienia stomii lub utworzenia przetoki. Wystawiane jest na 1 miesiąc. Pacjentom z nowo wyłonioną stomią lub nowo wyłonioną przetoką przy realizacji pierwszego zlecenia przysługuje podwójny limit finansowania. Przy pierwszym zleceniu znaczny stopień niepełnosprawności nie uprawnia do zwielokrotniania limitów. Pierwsze zlecenie ma inny kod zaopatrzenia.

Kody i limity na sprzęt stomijny dla pacjenta z nowo wyłonioną stomią:

KOD

RODZAJ ZAOPATRZENIA

LIMIT/M-C

ODPŁATNOŚĆ PACJENTA

W.01.02

ILEOSTOMIA

900 ZŁ

0%

W.01.02

KOLOSTOMIA

900 ZŁ

0%

W.01.02

UROSTOMIA

1060 ZŁ

0%

W.01.02

INNA PRZETOKA

900 ZŁ

0%

W.02.02

KOSMETYKI STOMIJNE

240 ZŁ

10% DZIECI

20% DOROŚLI

Jak uzyskać sprzęt stomijny krok po kroku:

 1. Wystawienie zlecenia

Zlecenie można uzyskać w dniu wypisu ze szpitala (po zabiegu wyłonienia stomii) lub od lekarza rodzinnego.

Zlecenie na sprzęt stomijny może wystawić lekarz POZ lub specjalista: chirurg ogólny, chirurg dziecięcy, chirurg szczękowo-twarzowy, urolog, urolog dziecięcy, onkolog, gastroenterolog, geriatra, pediatra, lekarz opieki paliatywnej lub hospicyjnej, ginekolog, ginekolog onkologiczny, otolaryngolog, specjalista chorób wewnętrznych, lekarz rehabilitacji, fizjoterapeuta oraz pielęgniarka i położna.

 1. Kontakt z koordynatorką stomijną

Po wyjściu ze szpitala mogą się pojawić pytania i wątpliwości. W tym czasie nieocenionym wsparciem dla pacjentów jest koordynator stomijny, który pełni kluczową rolę w poszpitalnej opiece nad pacjentami. Jego zadania obejmują szeroki zakres wsparcia między innymi merytorycznego, medycznego, psychologicznego:

  • Uczy pacjenta lub opiekuna prawidłowej pielęgnacji stomii.
  • Indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta pomaga dobrać produkty stomijne pod względem rodzaju, rozmiaru, kształtu i wielkości worka lub płytki stomijnej.
  • Pomaga w wypełnieniu dokumentów potrzebnych do uzyskaniu stopnia niepełnosprawności.
  • Po zebraniu wywiadu udziela niezbędnych informacji dotyczących formalności związanych z realizacją kolejnego zaopatrzenia.
  • Edukuje w zakresie przysługujących praw, przywilejów i udogodnień poprawiających jakość życia ze stomią.
  • Informuje o możliwości uzyskania pomocy i zrozumienia w grupach wsparcia dla pacjentów stomijnych.
  • Dzieli się swoim doświadczeniem pomagając pacjentom w radzeniu sobie z trudnościami psychicznymi związanymi z posiadaniem stomii.

Kontakt do koordynatorki stomijnej:

Karolina Rak

tel. 603-416-020
e-mail: krak@sklepymedicus.pl

Opieka koordynatorki stomijnej jest bezpłatna. Nie wahaj się prosić o pomoc.

Potrzebne informacje możesz uzyskać zarówno podczas rozmowy telefonicznej jak i wizyty domowej.

 1. Realizacja zlecenia

Zlecenia można zrealizować:

 • stacjonarnie w jednym z 13 sklepów medycznych w woj. lubelskim
 • dokonać zamówienia telefonicznie
 • zamówić sprzęt na naszej stronie internetowej www.sklepymedicus.pl

 

Do zrealizowania zlecenia potrzebny jest numer zlecenia, kod dostępu oraz numer pesel pacjenta.

 

Lista sklepów Medicus i numery kontaktowe:

✔️Lublin, ul. Biernackiego 12/9 81 748 38 77 / 609-200-437

✔️Lublin, ul. Obywatelska 9/U3 ?609-201-044

✔️Lublin, ul. Lubartowska 30 ?81 743-35-51 / 609-200-382

✔️Biała Podlaska, ul. Brzeska 32 ?83 342 62 30 / 609-200-564

✔️Chełm, ul. Lubelska 73 ?82 565 07 53 / 609-200-861

✔️Zamość, ul. Partyzantów 7 ?84 638 72 13 / 609-201-366

✔️Tomaszów Lubelski, ul. Andersa 5 ?609-200-882

✔️Łuków, Pastewnik 2 ?25 798 34 22 / 609-201-182

✔️Puławy, ul. Piłsudskiego 89 ?81 887 70 42 / 609-201-556

✔️Krasnystaw, Plac 3 Maja 16a? 82 576 19 45 / 609-201-530

✔️Kraśnik, ul. Lubelska 58a ?81 821 00 69 / 609-200-953

✔️Janów Lubelski, ul. Zamojskiego 18 ?15 872 29 05 / 609-201-282

✔️Włodawa, ul. Rynek 4 ?82 572 53 79 / 609-200-986

 

 

Mamy blisko 30-letnie doświadczenie w zakresie opieki nad pacjentami ze stomią.

Nasze zaangażowanie i specjalistyczną wiedzę, która jest fundamentem wysokiej jakości świadczonej przez nas opieki doceniają pacjenci, którzy już nam zaufali.

 

 

ZMIANY W REFUNDACJACH NFZ OD 2024!

Od 1 stycznia 2024 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Refundacja pieluchomajtek – zmiany

 • obniżenie minimalnej chłonność dla wyrobów chłonnych z pierwszego limitu 1,00 zł: z 450 g na 350 g.
 • obniżenie wysokości dopłaty pacjenta do limitu w przypadku wniosków bez uprawnień dodatkowych: z 30% na 20% dla dorosłych i 10% dla osób do 18. roku życia
 • zastąpienie kodów wyrobu medycznego P.100 i P.101 – jednolitym kodem Y.06.01 – przy czym ostatni człon kodu będzie zależny od wieku pacjenta i przedstawi się następująco:
  – Y.06.01.00 – w przypadku osób dorosłych
  – Y.06.01.01 – w przypadku osób do 18. roku życia

 

Refundacje dla Amazonek

Biustonosze pooperacyjne lub do protez piersi (nowa refundacja)

Limit finansowania: 120 zł
Udział własny dzieci do ukończenia 18 roku życia: 0%
Udział własny dorosłych: 10% (108 zł refundacji w limicie 120 zł)
Kryteria przyznawania: raz na rok

Gorset (biustonosz) kompresyjny (nowa refundacja)

Limit finansowania: 300 zł
Udział własny: 10% (270 zł refundacji w limicie 300 zł)
Kryteria przyznawania: jednorazowo w przypadku rekonstrukcji piersi (po mastektomii z zastosowaniem implantu lub ekspandera lub w przypadku wad rozwojowych, urazów)

Pas kompresyjny (nowa refundacja)

Limit finansowania: 120 zł
Udział własny: 10% (108 zł refundacji w limicie 120 zł)
Kryteria przyznawania: jednorazowo w przypadku rekonstrukcji piersi (po mastektomii z zastosowaniem implantu lub ekspandera lub w przypadku wad rozwojowych, urazów)

Proteza piersi (dotychczas refundacja wynosiła 280 zł)

Refundacja została podzielona ze względu na budowę protezy:

a) Proteza jednowarstwowa

Limit finansowania: 350 zł
Udział własny dzieci do ukończenia 18 roku życia: 0%
Udział własny dorosłych: 10% (315 zł refundacji w limicie 350 zł)
Kryteria przyznawania: raz na 2 lata

b) Proteza wielowarstwowa

Limit finansowania: 450 zł
Udział własny dzieci do ukończenia 18 roku życia: 0%
Udział własny dorosłych: 10% (405 zł refundacji w limicie 450 zł)
Kryteria przyznawania: raz na 2 lata

Peruka (dotychczas refundacja wynosiła 250 zł)

Limit finansowania: 350 zł
Udział własny dzieci do ukończenia 18 roku życia: 0%
Udział własny dorosłych: 10% (315 zł refundacji w limicie 350 zł)
Kryteria przyznawania: raz na rok