ZMIANY W REFUNDACJACH NFZ OD 2024!

Od 1 stycznia 2024 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Refundacja pieluchomajtek – zmiany

  • obniżenie minimalnej chłonność dla wyrobów chłonnych z pierwszego limitu 1,00 zł: z 450 g na 350 g.
  • obniżenie wysokości dopłaty pacjenta do limitu w przypadku wniosków bez uprawnień dodatkowych: z 30% na 20% dla dorosłych i 10% dla osób do 18. roku życia
  • zastąpienie kodów wyrobu medycznego P.100 i P.101 – jednolitym kodem Y.06.01 – przy czym ostatni człon kodu będzie zależny od wieku pacjenta i przedstawi się następująco:
    – Y.06.01.00 – w przypadku osób dorosłych
    – Y.06.01.01 – w przypadku osób do 18. roku życia

 

Refundacje dla Amazonek

Biustonosze pooperacyjne lub do protez piersi (nowa refundacja)

Limit finansowania: 120 zł
Udział własny dzieci do ukończenia 18 roku życia: 0%
Udział własny dorosłych: 10% (108 zł refundacji w limicie 120 zł)
Kryteria przyznawania: raz na rok

Gorset (biustonosz) kompresyjny (nowa refundacja)

Limit finansowania: 300 zł
Udział własny: 10% (270 zł refundacji w limicie 300 zł)
Kryteria przyznawania: jednorazowo w przypadku rekonstrukcji piersi (po mastektomii z zastosowaniem implantu lub ekspandera lub w przypadku wad rozwojowych, urazów)

Pas kompresyjny (nowa refundacja)

Limit finansowania: 120 zł
Udział własny: 10% (108 zł refundacji w limicie 120 zł)
Kryteria przyznawania: jednorazowo w przypadku rekonstrukcji piersi (po mastektomii z zastosowaniem implantu lub ekspandera lub w przypadku wad rozwojowych, urazów)

Proteza piersi (dotychczas refundacja wynosiła 280 zł)

Refundacja została podzielona ze względu na budowę protezy:

a) Proteza jednowarstwowa

Limit finansowania: 350 zł
Udział własny dzieci do ukończenia 18 roku życia: 0%
Udział własny dorosłych: 10% (315 zł refundacji w limicie 350 zł)
Kryteria przyznawania: raz na 2 lata

b) Proteza wielowarstwowa

Limit finansowania: 450 zł
Udział własny dzieci do ukończenia 18 roku życia: 0%
Udział własny dorosłych: 10% (405 zł refundacji w limicie 450 zł)
Kryteria przyznawania: raz na 2 lata

Peruka (dotychczas refundacja wynosiła 250 zł)

Limit finansowania: 350 zł
Udział własny dzieci do ukończenia 18 roku życia: 0%
Udział własny dorosłych: 10% (315 zł refundacji w limicie 350 zł)
Kryteria przyznawania: raz na rok