1 grudnia weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2021 poz. 1691). Za sprawą nowelizacji pacjenci zyskają więcej produktów, ale też lepszej jakości.

Najważniejsze informacje dla Pacjenta:

Dla pacjentów z kodami dodatkowymi 47 ZN, DN i ZND przestaje obowiązywać wielokrotność limitu refundacji zależna od zleconej ilości sztuk. Czyli 63 zł do 90 sztuk na miesiąc, 126 zł w przedziale ilościowym od 91 do 180 sztuk na miesiąc. 189 zł w przedziale ilościowym od 181 do 270 sztuk na miesiąc itd.

Do 30 listopada 2021r. jeżeli lekarz zlecił pacjentowi z uprawnieniami dodatkowymi 91 sztuk wyrobu medycznego w kodzie P.100 to uzyskiwał refundację 154 zł. Po zmianach kwotę refundacji będzie się obliczać od sztuki w limicie 1,7 zł czyli 1,7 x 70% wyniesie 1,19 zł i teraz jak tą kwotę pomnożymy przez 91 sztuk to refundacja wyniesie 108,29 zł natomiast w kodzie P.101 po staremu refundacja wynosi 126 zł a od grudnia 108,29 zł.
P.101 – dla 91 sztuk pieluch miesięcznie.

 

Refundacja pieluchomajtek – zmiany

Przede wszystkim ujednolicono poziom wysokości własnego udziału dla wszystkich świadczeniobiorców, którzy korzystają z refundacji na chłonne wyroby pomocnicze. Oznacza to, ze udział własny pacjenta w limicie dla kodu p. 100 (pacjentów onkologicznych) jak i pacjentów z wnioskami opatrzonymi kodem p.101 wynosi 30%

Uległy zmianie limity cenowe na pieluchomajtki, majtki chłonne oraz pieluchy anatomiczne. Wynoszą teraz 1,70 zł za sztukę przy limicie ilościowym do 90 sztuk miesięcznie. Refundacja pieluch dla dorosłych i majtek chłonnych dla kodu P.100 jak i P.101 wynosi 70% do wysokości limitu finansowania

Pozostałe, refundowane środki absorpcyjne, do których zaliczają się wkłady anatomiczne/urologiczne oraz podkłady jednorazowe, będą refundowane w kwocie 1 zł za sztukę przy limicie ilościowym do 90 sztuk miesięcznie. Wprowadzono także wymagane minimum chłonności refundowanych wkładów anatomicznych i podkładów chłonnych jednorazowych na poziomie 250 ml. (Refundacja dla kodu P.100 jak i P.101 wynosi 70% do wysokości limitu finansowania)

Wprowadzono wyłączenie możliwości jednoczesnego zaopatrzenia pacjenta w ramach kodu p.100 jak i p.101

Refundacja cewników urologicznych – zmiany:

W nowelizacji umieszczono także zapis o zmianach w refundacji jednorazowych cewników urologicznych hydrofilowych lub cewników jednorazowych urologiczne niepowlekanych do 180 sztuk miesięcznie.
Według nowych zasad, pacjent ma możliwość zakupu różnych rodzajów cewników. Hydrofilowych, gotowych do użycia i aktywowanych wodą, a także niepowlekanych. Podczas realizacji jednego zlecenia. Co przyczynia się do szybkiego dobrania zaopatrzenia, które spełni oczekiwania i będzie najodpowiedniejsze. Warto jednak pamiętać, że ich łączna liczba cewników zakupionych z refundacją NFZ nie może przekroczyć limitu ilościowego – 180 sztuk.
Wprowadzono trzy różne limity finansowania, które dotyczą kolejno:
  • 5,35 zł za sztukę dla cewnika hydrofilowego gotowego do użycia
  • 2,60 zł za sztukę dla cewnika hydrofilowego aktywowanego wodą
  • 0,80 zł za sztukę dla cewnika niepowlekanego.
Wysokość odpłatności (wkładu własnego) dla pacjentów dorosłych będzie wynosić 30%. Natomiast dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia cewniki urologiczne będą refundowane w pełnej kwocie. Udział własny dla tej grupy wynosi 0%.