Refundacja NFZ

Zasady refundacji NFZ uregulowane są przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Zlecenie na zaopatrzenie wystawia lekarz rodzinny bądź lekarz specjalista (m.in. neurolog, chirurg, ortopeda). Zlecenia, które wystawia lekarz są w formie elektronicznej i jeśli zostaną zatwierdzone w systemie przez wystawiającego, nie ma potrzeby udawania się do NFZ celem potwierdzenia go. Jeśli wniosek nie zostanie zatwierdzony przez lekarza, należy udać się do oddziału NFZ bądź droga mailową przekazać wniosek do zatwierdzenia.

Wniosek potwierdzony realizujemy w sklepie medycznym i przysługuje nam dofinansowanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (tabela kodów na dany produkt oraz kwota dofinansowania w zakładce Materiały informacyjne).

 

Ulgi przy znacznym stopniu niepełnosprawności

Nowe przepisy, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2018 roku wspierają osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Znaczny stopień niepełnosprawności dotyczy osób, które nie są zdolne do pracy i wymagają stałej, bądź długotrwałej opieki i pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Dotyczy również osób, które są zdolne do pracy w warunkach pracy chronionej, ale wymagają stałej bądź długotrwałej opieki w celu pełnienia ról społecznych, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności mogą skorzystać między innymi z nieograniczonej liczby zleceń na wyroby medyczne, ubiegania się o zwrot dopłaty (bądź jej części) do wyrobu medycznego odebranego na wniosek w sklepie medycznym (według ustaleń danego ośrodka). Szczegóły dotyczące uzyskania stopnia niepełnosprawności i korzyści z jego posiadania opisane w ulotce w zakładce Materiały Informacyjne.

 

Dofinansowanie MOPR i PCPR

Osoby niepełnosprawne, które dokonują zakupu sprzętu medycznego mogą starać się o zwrot poniesionych kosztów z tego tytułu, korzystając z różnego rodzaju dofinansowań PCPR-u i MOPS-u.

Podstawowe dokumenty jakie należy przygotować niezależnie od rodzaju dofinansowania:

  • orzeczenie o niepełnosprawności
  • zaświadczenie o dochodach
  • wypełniony wniosek o dofinansowanie na zakup określonego sprzętu

 

Rodzaje dofinansowań

Dofinansowanie na zakup środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych refundowanych przez NFZ.

Dofinansowanie 100% poniesionych kosztów uzyskujemy w momencie, gdy pełna wartość zakupionego sprzętu nie przekroczyła limitu wyznaczonego przez NFZ.

Dofinansowanie 150% wartości limitu NFZ ale nie więcej niż wartość towaru, uzyskujemy gdy pełna wartość zakupionego towaru przekroczy limit wyznaczony przez NFZ  np. pieluchomajtki, cewniki, wózki inwalidzkie, CPAP-y, pionizatory, foteliki rehabilitacyjne.

Niezbędne dokumenty: podstawowe + ksero wniosku, faktura z informacją o limicie NFZ, udziale własnym i refundacji, numer NIP. Jeżeli staramy się o dofinansowanie przed zakupem, zamiast faktury zakupu dostarczamy fakturę PROFORMA lub ofertę cenową. Po otrzymaniu decyzji zgłaszamy się na podpisanie umowy, a następnie dokonujemy zakupu i dostarczamy fakturę zakupu do PCPR-u.

Dofinasowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego nie refundowanego przez NFZ.

Ten rodzaj dofinansowania pozwala uzyskać 60% wartości zakupionego sprzętu np. maty do masażu, hydromasażu, koncentratora tlenu, sprzętu do ćwiczeń, sprzętu toaletowego. Dostarczamy do PCPR-u dokumenty podstawowe + zaświadczenie od lekarza specjalisty zlecające zakup określonego sprzętu, fakturę PROFORMA. Po otrzymaniu decyzji podpisujemy umowę, dokonujemy zakupu, a następnie dostarczamy fakturę zakupu do PCPR-u.

Dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych.

Można skorzystać z tej dotacji podczas przystosowania miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, maksymalnie można otrzymać 80% wartości zakupionego sprzętu i wykonanych prac (np. schodołaz, winda, platforma, remont łazienki).

Niezbędne dokumenty: dokumenty podstawowe + kosztorys wykonanych prac i zakupionego sprzętu, dokumenty potwierdzające zameldowanie w miejscu, gdzie nastąpi likwidacja barier, zezwolenie właściciela budynku na remont.

Dofinansowanie na likwidację barier: technicznych i komunikacyjnych.

Można otrzymać 95% wartości sprzętu np. łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika wannowego, podnośnika transportowo-kąpielowego, szyn do wózka.