Refundacja NFZ

Zasady refundacji NFZ uregulowane są przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Zlecenie na zaopatrzenie wystawia lekarz rodzinny bądź lekarz specjalista (m.in. neurolog, chirurg, ortopeda). Zlecenia, które wystawia lekarz są w formie elektronicznej. Jeśli zostaną zatwierdzone w systemie przez wystawiającego, nie ma potrzeby udawania się do NFZ celem potwierdzenia go. Jeśli natomiast wniosek, nie zostanie zatwierdzony przez lekarza, należy udać się do oddziału NFZ bądź droga mailową przekazać wniosek do zatwardzenia.

Wniosek potwierdzony realizujemy w sklepie medycznym i przysługuje nam dofinansowanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Tabela kodów na dany produkt oraz kwota dofinansowania znajduje się w zakładce Materiały informacyjne.

 

Ulgi przy znacznym stopniu niepełnosprawności

Dla pacjentów z kodami dodatkowymi  47 ZN, DN i ZND przestaje obowiązywać wielokrotność limitu refundacji zależna od zleconej ilości sztuk tj. 63 zł do 90 sztuk na miesiąc,126 zł w przedziale ilościowym od 91 do 180 sztuk na miesiąc, 189 zł w przedziale ilościowym od 181 do 270 sztuk na miesiąc itd.

 

Dofinansowanie MOPR i PCPR

Osoby niepełnosprawne które, dokonują zakupu sprzętu medycznego mogą starać się o zwrot poniesionych kosztów z tego tytułu, korzystając z różnego rodzaju dofinansowań PCPR-u i MOPS-u.
Podstawowe dokumenty jakie należy przygotować niezależnie od rodzaju dofinansowania:

  • orzeczenie o niepełnosprawności
  • zaświadczenie o dochodach
  • wypełniony wniosek o dofinansowanie na zakup określonego sprzętu

 

Rodzaje dofinansowań

Dofinansowanie na zakup środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych refundowanych przez NFZ.

Zwrot 100% poniesionych kosztów, uzyskujemy w momencie gdy pełna wartość zakupionego sprzętu nie przekroczyła limitu wyznaczonego przez NFZ. Dofinansowanie 150% wartości limitu NFZ ale nie więcej niż wartość towaru, uzyskujemy gdy pełna wartość zakupionego towaru przekroczy limit wyznaczony przez NFZ. Mowa tutaj o pieluchomajtkach, cewnikach, wózkach inwalidzkich,  pionizatorach i fotelikach rehabilitacyjnych. Dokumenty podstawowe + ksero wniosku, faktura z informacją o limicie NFZ, udziale własnym i refundacji, numer NIP. Jeżeli staramy się o dofinansowanie przed zakupem, zamiast faktury zakupu dostarczamy fakturę PROFORMA lub ofertę cenową. Po otrzymaniu decyzji zgłaszamy się na podpisanie umowy, a następnie dokonujemy zakupu i dostarczamy fakturę zakupu do PCPR-u.

 

Dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego nie refundowanego przez NFZ.

Ten rodzaj dofinansowania pozwala uzyskać 60% wartości zakupionego sprzętu np: maty do masażu, koncentratora tlenu, sprzętu do ćwiczeń, sprzętu toaletowego. Dostarczamy do PCPR-u dokumenty podstawowe + zaświadczenie od lekarza specjalisty zlecające zakup określonego sprzętu. Fakturę PROFORMA. Po otrzymaniu decyzji podpisujemy umowę, dokonujemy zakupu, a następnie dostarczamy fakturę zakupu do PCPR-u.

Dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych.

Można skorzystać z tej dotacji podczas przystosowania miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Maksymalnie można otrzymać 80% wartości zakupionego sprzętu i wykonanych prac: np. schodołaz, winda, platforma, remont łazienki. Dokumenty podstawowe + kosztorys wykonanych prac i zakupionego sprzętu, dokumenty potwierdzające zameldowanie w miejscu gdzie nastąpi likwidacja barier. Zezwolenie właściciela budynku na remont.

 

Dofinansowanie na likwidację barier: technicznych i komunikacyjnych.

Istotne jest to, że można otrzymać 80% wartości sprzętu np. łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika wannowego, podnośnika transportowo-kąpielowego, szyn do wózka.